Strona główna » 2014 » Luty » 06

Archiwum dnia: 6 lutego 2014

Reklamy

5 common mistakes in spoken English

5 powszechnych błędów w mówionym angielskim

Reklamy

100 MISTAKES IN ENGLISH SPEAKING – Improve English conversation avoiding mistakes in English

100 błędów w wymowie angielskiej

Common Daily Expressions #2 | English Listening & Speaking Practice

Codzienne wyrażenia cz. 2

Daily Expressions – English Listening & Speaking Practice

Codzienne wyrażenia – słuchanie i mówienie

Common English Expressions with ‚make’ & ‚do’

Angielskie wyrażenia z ‚make’ & ‚do’

‚To Have’ – English Vocabulary Lesson

Użycie „to have”

How to use ‚To Get’ – English Vocabulary Lesson

Jak używać ” to get”